První Světový den boje proti rakovině se slavil už před 27 lety. Každého 4. února si připomínáme fakta o této děsivé nemoci

Světový den boje proti rakovině se každoročně 4. února oslavuje s cílem zvýšit povědomí lidí o děsivé nemoci. O tom, jak jí předcházet, léčit ji a jaká jsou nejnovější fakta o tomto onemocnění. Jak víme, rakovina znamená nekontrolovaný růst abnormálních buněk kdekoli v těle. Existuje několik typů rakoviny. Obvykle pojmenovaných podle orgánů nebo tkání, kde ke zhoubnému růstu buněk dochází. Pojďme tedy studovat!

Světový den rakoviny: Historie

Světový den rakoviny založila Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC). První z těchto významných dnů se slavil v roce 1993 ve švýcarské Ženevě právě pod záštitou UICC. Světový den rakoviny dále probíhal za podpory některých dobře známých onkologických společností, výzkumných ústavů, léčebných center i skupin pacientů. Podle zprávy v té době trpělo rakovinou přibližně 12,7 milionu lidí a přibližně 7 milionů lidí přišlo každý rok o život v důsledku onemocnění.

Snahy UICC

Účelem UICC je podpořit Světovou deklaraci o rakovině podepsanou v roce 2008. Hlavním cílem je snížit počet pacientů s rakovinou a také úmrtnost způsobenou tímto onemocněním. Zároveň má 4. únor za cíl informovat lidi o tom, jak identifikovat příznaky rakoviny, vzdělávat je a připravit vládní a nevládní organizace na pomoc v boji proti této smrtelné nemoci po celém světě.

Lidé s rakovinou mají všechna práva žít jako ostatní, se sebeúctou a bez vyčleňování ze společnosti.

Proč se slaví Světový den rakoviny?

Cílem tohoto dne je omezit mylné představy o rakovině a pomoci lidem získat správné informace o ní. Existuje několik mýtů souvisejících s touto nemocí, například o způsobech jejího možného přenosu a podobně. Tento den se slaví, aby odstranil mylná přesvědčení, sociální nevědomost, a aby se naopak zvýšila informovanost lidí. Je nezbytné, aby se obecně vědělo, jak u pacientů s rakovinou probíhá léčba, o jaké typy léčby se jedná a podobně.

Jak se slaví Světový den rakoviny?

Dne 4. února vládní a nevládní organizace pořádají různé přednášky a semináře na všech úrovních po celém světě za účelem prevence smrtelného onemocnění rakovinou. Hlavním cílem akce je šířit poselství běžným lidem. UICC poskytuje řadu informačních brožur, letáků a pokynů různých organizací pro lepší pomoc nemocným spoluobčanům a lidé jsou podporováni, aby se zapojili do masivní kampaně.

Světový den rakoviny 1993 až 2020

Událost se každoročně oslavuje s konkrétním tématem, aby se více orientovala na dosažené výsledky, jakými jsou například nové možnost léčby či nižší meziroční úmrtnost. Akce je vždy vedená Unií pro mezinárodní kontrolu rakoviny (UICC) a jde o globální iniciativu. Jejím cílem je podpora onkologické komunity, snížení celosvětové zátěže rakovinou a zajištění toho, aby rakovina byla i nadále prioritou světové agendy v oblasti zdraví.

Co můžete očekávat na Světový den rakoviny 2020?

Rok 2020 má přinést větší vhled do globálního veřejného vnímání této nemoci s odbornou analýzou. Dále také výzvu k nové činnosti pro zlepšení povědomí o této nemovi a na prevenci zaměřenou na jednotlivce, vlády a širší globální zdravotnickou komunitu. Tento den poskytne příležitosti pro rozhovory s vedoucími osobami UICC z celého světa. Zároveň i s rakovinovými organizacemi v USA, Velké Británii, Austrálii, Indii, Keni, Nigérii, Malajsii a Jižní Africe.

„Já jsem a budu“

Slogan předcházející Světovému dni rakoviny 4. února 2020 má být výzvou k osobnímu závazku připojit se k možnostem snižování rostoucího dopadu rakoviny.

Význam tohoto dne podtrhnou Světové památky včetně vodopádů Niagara, Ženevského vodotrysku Jet d´Eau, Stockholmské televizní věže Kaknäs a tokijského Caretta Shiodome, které se rozzáří oranžovými a modrými barvami symbolizujícími právě Světový den rakoviny.

Autor: Lenka Svobodová
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu