Lia Kees: Co když je nám náš protějšek nevěrný?

Vstupujeme-li do monogamního vztahu, zavazujeme se tím většinou i k takové menší nepsané dohodě. Dohodě o věrnosti. Plně tedy důvěřujeme svému protějšku, že si nebude „hrát“ s nikým jiným, a na oplátku mu nabízíme svou lásku, péči, své srdce a také tu zmiňovanou věrnost. Co když je ale tato nepsaná dohoda porušena? Co když je nám náš protějšek nevěrný? A kde vlastně taková nevěra začíná? Jaké jsou její časté příčiny? Pojďme si to společně rozebrat.

Na začátek bych chtěla podotknout, že – ačkoli je to pro mnoho zadaných žen velmi nepříjemná skutečnost – nikdy nebylo snazší najít si příležitost nezávazného sexu, než je tomu dnes. Kromě existence všelijakých specializovaných aplikací včetně Tinderu se změnila též doba. „Až po svatbě“ se dnes ve vztahu s opačným pohlavím objevuje již skutečně zřídka. Většina můžu navíc sex vnímá pouze jako fyzický akt, který nutně neznamená projev citu, lásky… Nevnímají sex tak „vážně “ jako většina žen.

Sama jsem si nevěru ze strany protějšku zažila jen jedinkrát, a to v dospívání, v období experimentování a poznávání toho, co vlastně vztah znamená. Tato nepříjemná zkušenost se mi zaryla do paměti a i několik let poté mě stále provázela v podobně nedůvěry vůči mužům, která se projevovala kontrolováním telefonu, hovorů, SMS a aktivit na sociálních sítích. Doslova mi to můj aktuální vztah rozkládalo zevnitř. Ačkoli jsem se snažila v projevech nedůvěry krotit, moje energie zřetelně vysílala: „nedůvěřuji ti, cítím, že jsem v ohrožení“.

S věkem, nabytím zkušeností, zvýšením sebedůvěry i sebevědomí jsem pochopila, že takovéto myšlenkové nastavení a následné chování partnera k nevěře spíše ponouká… Od jisté chvíle jsem pak přestala nezdravě žárlit a kontrolovat svůj protějšek. Jsem osobně přesvědčena, že důvody k nevěře svému partnerovi nedávám. Proto důvěřuji a nehledám důkazy o opaku, nacházím-li se ve zdravém a fungujícím vztahu, kde cítím respekt, uznání i lásku.

Přesto si položme následující otázku: Jaké jsou možné příčiny nevěry?

První radikální chybou bývá právě výše zmíněný model chování – kontrola, neustálé podezřívání, nedůvěra. Málokterý muž takový nátlak dobrovolně a dlouhodobě vydrží. Jestliže od mužů očekáváte, že jsou věční nevěrníci, tak se vám to v reálném životě jen potvrdí. Doslova si to přitáhnete.

Příčinou může být také špatná komunikace a dlouhodobá krize ve vztahu. Nevyřešené problémy, nenaplněná očekávání, stupňující se napětí mezi partnery, klesající frekvence sexu. Pokud je vztah v nerovnováze či se chýlí přímo k rozpadu a tento stav se nijak neřeší, může snáze dojít k nevěře (ať už ze strany muže či ženy).

Zvažte také, zda už v hradě není příliš mnoho princezen…

foto: archiv Lia Kees

Vstupuje-li žena do vztahu s mužem, který se rád chlubí svými „úlovky“, přítomnost žen si užívá ve velkém, nehledě na závazky, měla by tak činit vědomě. Pokud vstupuje do vztahu v naději, že se jí podaří změnit zajeté stereotypy svého muže, nakonec nic nezmůže.

Zde není o čem diskutovat. Řešení je jediné – buď se s takovým chováním smířit, nebo jít o dům dál.

A nakonec jedna malicherná příčina: večírky, párty, alkohol

Alkohol neomlouvá, říká se. Člověka však zbavuje plné kontroly nad vlastním chováním, je-li užit ve větší míře ve víru zábavy. V některých případech také podporuje krásu v oku pozorovatele, ačkoli by tomu bez alkoholu tak nebylo. V minulosti jsem se i já sama ve svém single období za podobných okolností takto stala „příčinou“ rozpadu dlouhodobého soužití. Naši společní přátelé, tedy hlavně ženy, se tehdy postaraly o sdělení této „peprné“ informace podvedené partnerce.

Čím je žena zkušenější a vyspělejší, tím více dokáže oddělit sex od lásky. Žádné pokračování s tímto mužem nenastalo – oboustranně. Šlo pouze o zábavu. Rozpadl se však vztah i tehdejší kolektiv. Tak tomu bylo tenkrát. Stálo to soužití dvou partnerů, mezi které jsem souhrou okolností vstoupila.  Tento typ nevěry a její následky mi přijdou zcela neadekvátní. Ale to až v druhé části tohoto textu… Společně s rozhovorem s jednou dle mého velmi zkušenou ženou s opravdu zajímavými názory.

Závěrem…

Máte-li po svém boku milujícího partnera, který Vám nezavdává důvody k podezření, nepodezřívejte ho. Nekontrolujte. Nezasévejte do svého vztahu zbytečně semínko nedůvěry.                                                                                 

Veškeré informace, které se k vám dostat mají, se k vám dostanou. Člověk, který po vašem boku být má, bude. Proto je zbytečné slídit. Důvěřujte své intuici.

A jestliže jste už na nevěru partnera přišla, je zcela na Vás, zda odpustíte, či ne. Žádný par vůči takové situaci není imunní… podstatné je mít na zřeteli, že nemusí vždy znamenat Vaše selhání.                                                                 

Dle mého názoru nemusí být pouhá fyzická nevěra důvodem k rozpadu dlouhodobého a v jiných směrech fungujícího soužití. Ačkoli je to bolestné, je možné to společnými silami obou partnerů překonat.

Autorský text | foto: archiv Lia Kees

Autor: Lia Kees
ZAVŘÍT