Jak vybrat úrazové pojištění?

Úrazové pojištění je produkt, který oceníte hlavně ve chvíli, kdy se vám stane nečekaná nehoda a vy tak nebude moci pracovat. Jeho hlavním úkolem je totiž vynahradit vám výpadek v příjmu. Jak ale vybrat to správné?

Co je nehoda pro pojišťovny?

Pojišťovny definují nehodu takto:

„Úraz v terminologii pojišťovny znamená, že pojištěný nedobrovolně utrpí újmu na zdraví v důsledku události, která náhle zasáhne jeho tělo zvenčí.“ 

  • „Najednou“ znamená, že k události muselo dojít během relativně krátké doby. Poškození zdraví, např. z dlouhodobého stresu při sportu, není úrazem, zdravotní poruchy v důsledku psychických reakcí (vztek, vzrušení, šok) rovněž nejsou pojištěny.
  • „Působení zvenčí na tělo“ znamená požadavek sil působících na tělo, jako jsou dopravní kolize nebo zranění padajícími předměty či cizím zaviněním.
  • „Nedobrovolné“ znamená, že nehodu si člověk nezavinil sám. Na sebevraždu nebo sebemrzačení se proto pojištění nevztahuje.

Za úraz pojišťovny považují i ​​poškození končetin nebo páteře po velké námaze. Předpokladem je vykloubení kloubu nebo natržení či natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder. Sami musíte pojišťovně prokázat, že jste utrpěli nehodu podle těchto kritérií.

Soukromé úrazové pojištění kryje všechny úrazy, které se stanou v běžném životě – tedy jak ve volném čase, tak v zaměstnání. Nicméně ne vše, co se vám stane, kvalifikuje pojišťovna jako nehodu. Proto je podstatné, při nahlašování škody vše dobře popsat, aby likvidátor pojišťovny mohl rozpoznat, zda máte na pojistné plnění nárok. 

Na co si dát pozor?

Při žádosti o sjednání úrazového pojištění musíte na otázky týkající se vašeho zdravotního stavu odpovědět úplně a pravdivě, jinak bude vaše pojistné krytí ohroženo.

Výše tarifu a příspěvek závisí na riziku, které má být pojištěno (povolání, koníčky atd.). Každou změnu zaměstnání nebo koníčku proto musíte neprodleně oznámit pojistiteli.

Jak vybrat úrazové pojištění?

Základem je vědět, co chcete mít pojištěné a na jakou částku. Pokud například vyděláváte 30 000 Kč měsíčně, nemáte žádné rezervy, ale jste zaměstnaní, stačí být pojištěni na takovou částku, která vám dorovná výši vašeho platu po vyplacení nemocenské. Jste-li ale OSVČ, při výpadku vašeho příjmu vám vaši odběratelé nemocenskou platit nebudou, proto by i pojistná částka měla být vyšší. 

Každá pojišťovna má své pojistné tabulky, podle kterých hodnotí rizikovou skupinu, cenu jednotlivých rizik a podle toho nastavuje i cenu pojistného. Stejná rizika a stejné částky tak mohou u různých pojišťoven vyjít na různou sumu. Proto je vhodné využít službu, kterou je kalkulačka úrazového pojištění – jednoduše získáte porovnání toho, jak by k vám přistupovaly jednotlivé pojišťovny. 

Výhodou je, že je celý proces mnohem rychlejší, než kdybyste si zjišťovali cenu pojistného sami a museli pojišťovny kontaktovat a žádat od každé extra kalkulaci. 

Jaká rizika pojistit? 

Základem je pojištění pro případ smrti, trvalých následků úrazu a denního odškodného. Navíc jsou tato rizika i vcelku levná, v porovnání například s invaliditou nebo pracovní neschopností. A proč tomu tak je? 

Statistiky říkají, že častěji lidé nárokují výplatu z důvodu nemoci, a ne úrazu. Proto i za invaliditu a nemoc jako takovou si pojišťovny nechají více zaplatit – je tam jednoduše větší riziko, že budou muset pojištění vyplatit. Na druhou stranu, pokud chcete mít alespoň trochu krytá záda a nemáte peněz nazbyt, je pojištění úrazu základem, který byste měli mít sjednaný.  

Autor: redakce SpokojeneZeny.cz
zavřít reklamu