Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji

Zatímco čtete tyto řádky, v 8600 km vzdáleném americkém městě Portland právě brázdí koleje tramvaj značky Škoda. A nejen tam – tramvaje, vozidla, ale kupříkladu i samotné motory, které spatřily světlo světa v našem kraji, dnes vytrvale slouží třeba také v Bostonu, San Franciscu či Helsinkách. Škoda však není zdaleka jedinou firmou našeho kraje, která se ve světě těší dobrému renomé. Stejně jako si naše pověstné zlaté české ručičky poradí s vývojem a následným zhotovením mnohatunových kolosů v podobě zmíněných dopravních prostředků, dokážeme se stejnou lehkostí pracovat také s nesrovnatelně menšími technologiemi, kterým patří budoucnost.

Na takový úspěch se zvyká snadno. Tak snadno, až to člověka svádí, aby si na chvíli ustlal na vavřínech. Jenže pokud ustrneme na místě, někdo nás předběhne a naše technické úspěchy budou za pár let pouze pěknou, ale o to trpčí vzpomínkou. Abychom mohli navázat na průmyslový odkaz našich předků, který je historicky spjat s regionem, jenž je naším domovem, potřebujeme kvalifikované lidi, kteří budou schopni přebrat pomyslnou štafetu. Takovým lidem je však třeba jít naproti a vytvořit jim odpovídající podmínky.

Naším úkolem je vzbudit v mladých lidech zájem o technologie a podnítit jejich přirozenou zvídavost a touhu po poznání. Zároveň však musíme mít neustále na paměti, že vzděláváním sledujeme reálné uplatnění absolventů v oborech, jako jsou elektrotechnika, strojírenství, zemědělství, stavebnictví či lesnictví. Nesmíme zapomínat, že trh práce a školství tvoří spojené nádoby, a proto je více než vhodné, aby školy ve spolupráci s firmami a hospodářskou komorou využily odborníků z praxe pro výuku odborných předmětů a vedení kroužků. Školy musí vést dlouhodobý dialog s firmami a dynamicky reagovat na jejich potřeby úpravami stávajících oborů, případně tvorbou nových. Výsledkem bude spokojenost na obou stranách – firmy budou mít k dispozici kvalifikované absolventy, a ti budou mít zase jistotu stabilního uplatnění.

Nutno říci, že takováto spolupráce mezi firmami a školami se v našem kraji již dnes může pochlubit celou řadou velmi dobrých příkladů – jsou školy, které spolupracují s desítkami firem. Společně s firmami totiž Plzeňský kraj založil nadační fond s názvem Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji, z jehož prostředků je financováno vybavení odborných učeben či laboratoří, ale také aktivity v podobě řemeslných kroužků pro žáky základních škol, lekcí odborného německého jazyka, případně kurzů 3D modelování.

Nedílnou součástí motivačních programů je však kromě kontinuálního zkvalitňování náplně výuky také přímá podpora studentů. Taková podpora má například podobu 500korunového příspěvku, který mohou čerpat všichni studenti ubytovaní v domově mládeže. Žáci 1. ročníků technických učebních oborů navíc obdrží sadu ručního nářadí, které mohou používat nejen při výuce, ale i doma pro svou vlastní potřebu – anebo rovnou při „domácí výuce“, která je v současnosti velmi aktuálním tématem.

Neusínejme na vavřínech a využijme těchto hektických časů k tomu, abychom technické obory učinili atraktivními pro žáky i jejich rodiče. Je to investice do budoucna a určitě se nám vyplatí.

Jaroslav Šobr

Zadavatel: ČSSD / Zpracovatel: Political Booster s.r.o.

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu