Jana (40): Až v krizi, kterou způsobil Covid-19, jsem si uvědomila, jak bezcharakterní je moje kamarádka

S kamarádkami jsme tvořily nerozlučnou čtyřku už od dětství. Proto mě velmi zasáhlo, že jedna z nás nebyla upřímná, nepožádala o pomoc a místo toho nás ostatní mezi sebou málem rozhádala. Nikdy bych nevěřila, že člověk, kterého jsem tolik let naprosto zbožňovala, dokáže být tak moc bezcharakterní.

Nerozlučná čtyřka

S Hankou, Míšou a Pavlou jsme byly kamarádky od dětství, a i když se naše životy postupně měnily, my čtyři jsme si pro sebe čas vždycky našly. Pomáhala nám v tom také naše úmluva, že spolu oslavíme každé narozeniny. Nyní byla oslavenkyně Pavla, bohužel kvůli krizi a lockdownu, který způsobil Covid-19, jsme její oslavu neustále odkládaly. Až jednoho dne Pavla rozhodla, že se setkáme i přes to, jaká situace v naší republice právě je. Všechny jsme pravidelně chodily na testy, tak proč ne.

Společný dárek

Na Pavle se mi líbilo hlavně to, že vždy dokázala říct, co si přeje ke svým narozeninám, a tak mi odpadly starosti se složitým vymýšlením dárků a měla jsem ho koupený daleko dopředu. Asi týden před blížící se oslavou založila Michaela bez vědomí Pavly se mnou a Hankou společný chat na Facebooku a vyslovila zde myšlenku, abychom se tentokrát všechny společně poskládaly na hodnotnější dárek. Chtěla Pavle koupit zlaté náušnice.

Dárek jsem měla koupený

Chvíli jsem nad tím přemýšlela, ale každá bychom musela přispět dvěma tisíci, což by pro mou peněženku byl nyní velký zásah – a už jsem pro ni stejně měla něco jiného. A tak jsem se omluvila s tím, že tentokrát přispívat nebudu. Hanka na tom byla úplně stejně. I ona už měla dárek koupený. Společně jsme se pak všechny domluvily, že letos už to tedy necháme tak, jak to je, a příští rok vymyslíme něco společně. Tím jsem vzala naši debatu za uzavřenou.

Takový podraz jsem nečekala

To jsem však netušila, jak moc se pletu. Po pár dnech mi volala rozzuřená Hanka. Úplnou náhodou mluvila s budoucí oslavenkyní Pavlou a ta se jí svěřila s pro mne velmi nehezkým překvapením. Míša, která chtěla po nás ostatních, abychom se složily na zlaté náušnice, si došla za Pavlou a postěžovala si, že jsme se my ostatní odmítly složit na společný dárek, který ona už ale měla dávno koupený, a ještě začala po Pavle chtít, aby jí ona sama tedy doplatila čtyři tisíce.

Zašla jsem si za Míšou osobně

Úplně jsem v ten moment vytřeštila oči a nevěřila vlastním uším. Hlavou mi proletělo tisíc myšlenek, ale nejvíc mě mrzelo, jak může někdo chtít po oslavenci doplatek za dárek – a proč nás do toho zatáhla? Vůbec jsme netušily, že má dárek už koupený. Na nic jsem nečekala, popadla jsem bundu a šla si to s Míšou vysvětlit osobně. Nejprve se ošívala a nechtěla se o tom se mnou vůbec bavit. Chtěla jsem ty slavné náušnice vidět, protože jsem nevěřila, že je má vůbec koupené.

Snažila se udat staré náušnice

Míša se demonstrativně postavila, a pro inkriminovaný dárek zašla. Když jsem ho viděla, hned jsem si na něj vzpomněla. Vždyť nám jej před několika lety ukazovala. To ona je dostala jako dárek od svého manžela. Míše došlo, že jsem je poznala, a tak šla s pravdou ven. Kvůli Covidu-19 zůstala bez práce a chtěla alespoň takto vydělat nějaké peníze – a vůbec jí nevadilo, že to je na úkor jejích kamarádek. Raději jsem se otočila a beze slova odešla.

Kdyby přišla a požádala nás všechny o pomoc, rády bychom jí peníze půjčily, ale takto naši nerozlučnou skupinu navždy zničila. Už v ni nemám důvěru a tohle jí neodpustím.

Tento článek vychází z příběhu zaslaného naší čtenářkou. Přestože redakce zná pravé jméno čtenářky, z důvodu ochrany soukromí byla všechna v článku uvedená jména pozměněna. Použité fotografie jsou pouze ilustrační.

Autor: Michaela Richterová
ZAVŘÍT