Jaké vlastnosti malých dětí jsou důležité pro budoucí dosažení úspěchu?

Asi všichni přejeme svým ratolestím úspěch v životě. K tomu ale dítě potřebuje vhodnou kombinaci několika ingrediencí – trochu talentu, kousek zvídavosti, hodně píle a pořádnou dávku kreativity. Právě kreativita je dovednost, bez ní se v životě neobejde, ať už bude vést banku nebo štětec po plátně. Děti bývají kreativní hodně a my v nich tuto stránku nesmíme brzdit. Za kreativní přístup se platí zlatem a dospělí navštěvují nejrůznější drahé kurzy, aby tvůrčí schopnosti podnítili.

Už od prvních let

Člověk se s určitou dávkou kreativity už narodí, ale je možné tvůrčí schopnosti vytrénovat. Začít je potřeba už v raném věku dítěte, největší potenciál mají totiž děti ve věku 3 až 6 let. V té době začíná období takzvané magické kreativity. Děti svět zkoumají a objevují, přitom však nejsou zatíženy společenskými pravidly, normami chování ani pochybnostmi, že něco nejde. Kreativní myšlení je dobré posilovat i v pozdějším věku, protože je ho zapotřebí ve všech oblastech lidského snažení.

Novátorský přístup

Mít tvůrčí schopnosti není totéž, jako mít talent. Kreativita je mnohem spíš o novátorském přístupu k řešení. Chce to pohled na věc, který boří hranice a objevuje nové možnosti, a v tu chvíli je jedno, co dítě vymyslí. Jestli vytvoří dvoumetrové brčko, protože se chce napít, aniž by muselo vstávat z gauče nebo to bude cokoli jiného. Rodiče v té době vstupují do role „kouče“ a na nich záleží, kolik prostoru a podnětů dětské kreativitě poskytnou. Co můžete udělat proto, aby vám doma vyrostl „šikula“?

Myšlenky by neměly zapadnout, každá si zaslouží pozornost. Zajímejte se o to, jak děti na jednotlivé nápady přicházejí, nabízejte možná pokračování a rozvíjení myšlenky, společně přemýšlejte o detailech. Vhodnými otázkami dítě povzbuzujte k tomu, aby o věcech přemýšlelo jinak. Dejte svým ratolestem prostor k vyjádření názorů a podporujte je v tom, aby své názory dokázaly obhájit. Jednoduchá a efektivní hra podporující kreativitu je například „Co by, kdyby…“.

Ponechte jim volnou ruku

Ať už děti dělají cokoliv, a i když to z vašeho úhlu pohledu nedělají „správně“, jejich výtvor nijak neupravujte, nezasahujte do něj. Jenom tak malí tvůrci pocítí pýchu nad svým dílem, protože je jejich, a to i se všemi nedostatky. Vždy by měla následovat pochvala a vyjádření, že se to dítku opravdu povedlo. A pochválit za snahu a píli.

S výše uvedeným úzce souvisí rada, abyste v žádném případě svého „šikulu“ a jeho díla neopravovali. Dospělí se řídí pravidly a obvykle o nich vůbec nezapochybují. Tráva je prostě zelená a slunce žluté. Slunce je vlastně výborný příklad – je opravdu žluté? Je žluté v podzimních dnech? Tak vidíte. A děti toho vidí ještě mnohem víc, pro ně může být sníh i růžový, protože připomíná cukrovou vatu. Pokaždé se zajímejte, jak na danou věc přišlo, obohatí to i vás.

Chyba, nebo výhra?

Podporujte svého potomka v bezpečném experimentování, o chemickou reakci v podobě výbuchu asi nestojíte, ale dítě by se nikdy nemělo bát udělat chybu. Jestliže nebude mít odvahu vrhat se do neprobádaných oblastí a do neznámých končin, protože by náhodou mohl prohrát, a tak raději zůstane na známém písečku, jen těžko přijde na něco nového.

Měli byste děti naučit nést zodpovědnost. Není od věci dát jim občas na výběr z několika možností. Můžete je například přizvat k výběru vybavení do jejich pokojíčku. Děti se tak naučí spoléhat na svůj vlastní úsudek a budují si sebevědomí.

Kreativita je spojením disciplíny a dětského pohledu na svět. Tak své děti nezapomeňte podporovat!

 

Autor: Michaela Richterová
ZAVŘÍT