Češi si najdou cestičku vždy. „Očkovacímu triku“ ale odzvonilo.

Fenomén zádních vrátek, jak obejít povinné očkování, takzvaný „individuální plán“, padl. Dosud odpůrci očkování sháněli na sociálních sítích falešná potvrzení o očkování dítěte a byli za ně ochotni zaplatit nemalé peníze. S tím je teď konec.

Přísné předpisy

Od letošního roku je přesně vymezeno, jaká očkování musí děti podstoupit, aby je školka do nižších ročníků vůbec přijala. Doposud stačilo najít lékaře, který se nechal k vypsání takzvaného individuálního očkovacího plánu přemluvit. Dítě tak nebylo očkováno s tím, že se časem doočkuje. K žádnému doočkování většinou ale nikdy nedošlo.

Anketa: Necháváte své děti očkovat?
Celkem hlasů: 278

„Dříve to občas ještě někde prošlo na svědomí lékaře, jeho přesvědčení či víry ve správnou věc. Ale teď je kolem toho takové pozdvižení, že si to prostě nikdo netroufne, prý chodí hodně kontrol. Jedinou cestou zůstává takzvaná kontraindikace potvrzená lékařem nebo by dítě muselo být imunní proti všem 9 nemocem“, svěřila se jedna maminka.

Očkování prostě ano

Na sociálních sítích můžete najít popis způsobu, jak takové získání falešného očkovacího potvrzení fungovalo: „Naše lékařka na nás tlačila a odmítla potvrdit nástup do školky. Tak jsem změnila pediatričku a ta mi papíry vypsala, do kolonky očkování napsala individuální“, radila další z maminek, která odmítla nechat své dítě očkovat.

Jenže to se dalo udělat dříve. Od letošního roku platí hranice, kdy musí být MMR (tedy spalničky, příušnice a zarděnky) doočkovány. A školka tvrdě vyžaduje Hexu 2 + 1 (dětská obrna, tetanus, záškrt, černý kašel, žloutenka typu B a onemocnění způsobená bakterií haemophilus influenzae) a též zmíněné MMR v 1. dávce. Přes to prostě vlak nejede.

Je to bez šance?

Některé maminky potvrzují: „Nejde nic dělat, nevzali nám ani zdravotní kontraindikace, dočasné odložení očkování ze zdravotních důvodů, které bylo potvrzeno dětskou lékařkou. Některé školky z tohoto důvodu zamítly přijetí dítěte. A sehnat trvalou kontraindikaci není prostě možné.“

Trvalou kontraindikací se rozumí závažný zdravotní stav, který očkování zcela vylučuje. Jde o děti s diabetes, děti po leukemii nebo podobně vážně nemocné děti. Ty do školky normálně mohou nastoupit, ale jiné ne. Ředitelka jedné mateřské školy dodává, že děti, které nemohly být očkovány v řádném termínu například kvůli akutnímu onemocnění, budou do školky přijaty až poté, co proběhne doočkování.

Obejít nařízené očkování už v současnosti prakticky není možné, a to ani v soukromých školkách. Takzvaní „černí pasažéři“ mezi dětmi s očkováním jsou chráněni takzvanou kolektivní imunitou. V reálu to znamená, že počet dětí, které jsou očkovány, je natolik vysoký, že to celkově zabraňuje šíření viru infekčních nemocí.

Pokud patříte mezi odpůrce očkování z nejrůznějších důvodů, potřebné a aktuální informace asi máte. Je na vašem svědomí, zda dítě vystavíte možné nákaze smrtelně nebezpečných onemocnění, každopádně poslední rok před nástupem na základní školu vás mateřská škola musí přijmout i bez splněného očkovacího plánu.

Autor: Michaela Richterová
ZAVŘÍT